2012-05-30 Skären

Det är en kall morgon med frost på biltaket men fortfarande är värmen kvar i vattnet i Skären.

Foto: Jerker Jansson

Lämna ett svar