2013-02-08 Motorcykel

Hej!

Tyvärr är det någon med mycket dåligt omdöme som tar sig friheten att köra med sin motorcykel i våra skogar. Det innebära att gångstigarna blir förstörda av djupa spår från motorcykelns framfart. Spåren blir väldigt djupa eftersom det på många ställen inte finns någon tjäle i marken.

Flera personer har hört av sig till styrelsen eftersom man är mycket upprörda över detta. Troligtvis är den person som kör sönder terrängen boende i Älgeby.

Både Styrelsen och boende vill att denna person slutar upp med detta omgående eftersom det förstör möjligheten att motionera på de fina stigar som finns i våra skogar.

På bilden ser vi djupa spår i snön och marken vid badplatsen vid Skärens strand.

Älgeby Samfällighetsförening
gm / Jerker

Lämna ett svar