2013-11-13 Beslut fattat ang avloppsfrågan

I onsdags upphävdes Statens va-nämnds beslut om allmänt vatten till fastighetsägare i Garns- Ekskogen. Klicka på nedanstående länk för att läsa mera vad det innebär:

http://www.vallentuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Nyhetsarkiv-bygga-bo-och-miljo/Domslut-om-Garns-Ekskogen/

Vi på miljöenheten återupptar nu arbetet med pågående ärenden i Garns-Ekskogen. Då det är många pågående ärenden som nu ska handläggas vidare och vintern närmar sig, så vi hastar inte på detta arbete utan tar det metodiskt.

Vi börjar med att slutföra skrivarbetet efter årets tillsyn, väster om Garnsviken/öster om E18. Därefter kommer vi att skicka ut beslut med nya datum att förhålla sig till för avloppen i Garns-Ekskogen. Önskar man påskynda vår handläggning i enskilda tillståndsärenden så går det jättebra att höra av sig till oss. Vi återkommer till er om vi får andra direktiv om hur vi ska planera vår handläggningstid med alla nu pågående ärenden som ”väcks till liv igen”.

Nina Lans
Miljöinspektör

Lämna ett svar