2021-05-01 Begränsad framkomlighet

Trafikverket har gjort tillsyn av föreningens vägar och vi har fått lite saker som skall åtgärdas. Bl.a. skall dikeskanterna åtgärdas så att vatten rinner från vägbanan.

Kommande vecka kan det i samband med arbetet vara begränsad framkomlighet.

Jerker