2012-04-28 Styrelsemöte

Kort information från styrelsemöte den 28 april

Styrelsen håller på och slutför arbetet med
– Verksamhetsberättelse för 2011-2012
– Balans & Resultaträkning för 2011-2012
– Budgetarbete för 2012-2013

Kallelse till stämman kommer snart att skickas ut till samtliga medlemmar men redan nu kan ni planera in den 9 juni kl 11.00 då vi kommer att ha stämman i Älgebygården.

Nästa styrelsemöte kommer hållas den 12 maj och styrelsen vill ha eventuella ärenden senast den 7 maj.

Styrelsen Samfällighetsföreningen

Lämna ett svar