2012-05-12 Styrelsemöte

Kort information från styrelsemöte den 12 maj

Vattenprover kommer att utföras i månadsskiftet maj/juni. Svaret på dessa kommer att redovisas på våra anslagstavlor och på hemsidan.

Båtar skall vara märkta med fastighetsbeteckning och styrelsen kommer att utföra en kontoll av detta i månadsskiftet juni/juli.

Önskemål att få fälla två granar som står på Björnmossevägen strax innan parkeringen vid badplatsen. Styrelsen kommer att göra en kontoll på platsen innan beslut fattas.

Styrelsen gör en sista justering av de handlingar som skall skickas ut inför stämman den 9 juni.
– Verksamhetsberättelse för 2011-2012
– Balans & Resultaträkning för 2011-2012
– Budgetarbete för 2012-2013

Kallelse till stämman kommer snart att skickas ut till samtliga medlemmar men redan nu kan ni planera in den 9 juni kl 11.00 då vi kommer att ha stämman i Älgebygården.

Styrelsen Samfällighetsföreningen

Lämna ett svar