2021-07-08 Kontroll av vatten

Kontroll av dricksvatten skulle ha gjorts senast den 30e juni. Beställning av kontroll är gjord men den har ännu inte blivit utförd. Vi återkommer när vi har mer information om när testerna kommer att tas och resultatet av desamma.