Älgeby Samfällighetsförening

Efter extrastämma 2021-06-12 så valdes en ny styrelse fram tills, en framflyttad, ordinarie stämma. Datum för ordinarie stämma 2021-08-22

Älgeby Samfällighetsförening – Styrelse

Rosie Norén – Ordförande
Tfn 070-3705353

Jenny Ekman – Sekreterare
Tfn 072-5007071

Ole Ornered – Kassör
Tfn 070-4155586

Tomas Bergius – Vattenansvarig
Tfn 073-9109093

Leif Karlsson – Ledamot

Tfn: 076-311 28 00

Pierre Warfwinge – Ledamot, huvudansvarig avd. Väg
Tfn: 070-466 57 20

Johan Östman – Ledamot, information webbsida
Tfn: 0701-778022

Marie Lindström – Suppleant

Tfn: 076-133 95 58

Liza Johansson – Suppleant

Tfn: 070-855 89 21

KONTAKT
För att komma i kontakt med styrelsen kan du skicka e-post till följande adress
Samfalligheten@Algeby.se
Det går även att skriva ett vanligt brev till
– Älgeby Samfällighetsförening
– 186 97 Brottby

VATTENÄRENDE HANDLÄGGES AV
Tomas Bergius 073-9109093

VALBEREDNING FÖR 2020-2021
Vakant

STYRELSE FÖR 2020-04-01—2021-03-31

Jerker Jansson – Ordförande, ansv. vinterväg  SLUTAT  12/6
Michael Klingstedt – Vice ordf och sekr  SLUTAT  7/5
Claudia Antonela Sas – Kassör  SLUTAT  VID STÄMMAN  12/6
Gudrun Jansson – Ledamot  SLUTAT VID STÄMMAN  12/6       

Jonas Ekstedt – Ledamot  SLUTAT

MEDLEMSUPPGIFTER

För att uppdatera medlemsregistret med t.ex. nya kontaktuppgifter så kan man skicka följande formulär ifyllt till styrelsen via mejl.

Lämna ett svar