Älgeby Samfällighetsförening

Älgeby Samfällighetsförening – Styrelse

Rune Jonasson – Ordförande
Tfn 070-8651321

Jenny Ekman – Sekreterare
Tfn 072-5007071

Roland Ahl – Kassör
Tfn 070-3565718

Tomas Bergius – Vattenansvarig
Tfn 073-9109093

Johan Östman – Ledamot, information webbsida
Tfn: 0701-778022

Marie Lindström – Suppleant

Tfn: 076-133 95 58

Liza Johansson – Suppleant

Tfn: 070-855 89 21

KONTAKT
För att komma i kontakt med styrelsen kan du skicka e-post till följande adress
Samfalligheten@Algeby.se
Det går även att skriva ett vanligt brev till
– Älgeby Samfällighetsförening, 186 97 Brottby

VATTENÄRENDE HANDLÄGGES AV
Tomas Bergius 073-9109093

VALBEREDNING FÖR 2020-2021
Vakant

MEDLEMSUPPGIFTER

För att uppdatera medlemsregistret med t.ex. nya kontaktuppgifter så kan man skicka följande formulär ifyllt till styrelsen via mejl.

Lämna ett svar